donderdag 22 november 2007

Hoera Amailia gaat naar een openbare school

Willem-Alexander en Maxima proficiat! Jullie betonen zich met dit besluit verstandige Oranjes!

Als eindelijk nu ook nog de regering en de Tweede Kamer afstand nemen van artikel 23 van de Grondwet en het bijzonder onderwijs vervangen door gewaarborgd objectief openbaar onderwijs, zitten we goed. Ik ben er namelijk van overtuigd, dat als kinderen uit alle culturele milieus één en dezelfde gewaarborgde neutrale basisopleiding genieten, ze als volwassenen meer begrip voor elkaar zullen opbrengen. Helaas staat het ook voor mij als een paal boven water dat, ook al zouden de Christelijke partijen dit inzicht met mij delen, daar absoluut nog niet aanwillen. Het is voor hen nog één van de twee manieren om op staatskosten zieltjes voor de kerk te behouden en te winnen. Een tweede gelegenheid wordt hen geboden via de omroepen. Kerk en staat zijn op beide terreinen nog niet van elkaar gescheiden. Jammer temeer als de plannen van minister Rouwvoet met betrekking tot de oprichting van opvoedcentra door mocht gaan, want dan ontstaat er immers een duale situatie. Of anders gezegd: het wordt dan dweilen met de kraan open. Dit omdat met het bijzonder onderwijs datgene teniet zal worden gedaan wat men met de opvoedcentra denkt te kunnen opbouwen.

vrijdag 9 november 2007

salaris staatshoofd en premier

Salaris Sarkozy

In de Nederlandse media is de salarisstijging van de Franse president Sarkozy met 8300 euro naar 20.000 euro bruto per maand breed uitgemeten. Dit is inclusief een vaste onkostenvergoeding. De salarisverhoging heeft -zo is te lezen- tot doel het salaris van het Franse staatshoofd in overeenstemming te brengen met dat van buitenlandse leiders. De Franse premier zit al op een salaris van bruto 20.000 euro. Onze premier, waarvan sinds jaar en dag gezegd wordt dat die te weinig verdient, zit inclusief vaste onkostenvergoeding op bruto 11.630 euro per maand. Ons staatshoofd krijgt netto 35.008 euro per maand exclusief vaste onkostenvergoeding. Dit terwijl ons land liefst 13,1 keer zo klein is en Frankrijk bovendien circa 59 miljoen inwoners telt tegen Nederland circa 16 miljoen. Ons staatshoofd verdient duidelijk veel te veel! En onze premier kan, als je de kengetallen op een rijtje zet, met 11.630 euro dik tevreden zijn! Ik ben bang dat dit niet het geval is en dat hij zich onderbetaald voelt, kijk maar naar “zijn eigen website” Parlement en Politiek. Of ons koningshuis tevreden is weet ik niet. Wel weet ik dat de uitkeringen en de onkosten alsmaar blijven stijgen. Dit jaar met maar liefst 36 procent !.

Gas en mensenrechten

Praten over gas en mensenrechten


In aanwezigheid van premier Balkenende en de Russische president Poetin zijn het Nederlandse staatsbedrijf de Gasunie en het Russische staatsbedrijf Gazprom een “vriendschapsovereenkomst” inzake de distributie van Russisch gas aangegaan. Dit nadat Balkenende zijn vrienden liet weten zich goed te voelen weer bij hen in Moskou te zijn. Voor alle duidelijkheid: Nederland is dus nu bevriend met een staat die misdadig optreedt in Tsjetsjenië, een staat waarin geen vrijheid van meningsuiting en vergadering is, een staat waarin geen onafhankelijke rechtsgang is en een staat die oppositie en homoseksuelen onderdrukt. De Tweede Kamer had er een hard hoofd in dat de premier ook in niet mis te verstane woorden zijn bezorgdheid zou uiten over de mensenrechten c.a. in Rusland. De minister van Buitenlandse Zaken Verhagen moest staande de vergadering bij Balkenende in Moskou informeren naar de gang van zaken. Na Balkenende gesproken te hebben zei Verhagen dat Balkenende inzake de mensenrechten en aanverwante zaken zeker geen blad voor de mond heeft genomen. Hij heeft gezegd: “ dat er een wisselwerking is tussen het een en het ander. De economische ontwikkeling van Rusland zal de maatschappelijke ontwikkeling bevorderen. Het buitenlandse bedrijfsleven is gebaat bij een goed functionerende rechtsstaat.” Wat een staaltje van diplomatie!

donderdag 25 oktober 2007

Steekt het nationalisme de kop weer op?

Ik begrijp met de beste wil van de wereld niet waarom aan Jan Wolkers overlijden zo overdreven veel en zo prominent aandacht wordt gegeven. De media gaan daarin wel heel erg ver. Ik hoorde zelfs iemand –waarvan ik sterke vermoedens heb, dat die nog nooit een boek gelezen heeft en zeker niet een boek van Jan Wolkers- op te TV Jan Wolkers de grootste schrijver van de wereld noemen. Minister Plasterk zegt, dat de boeken van Jan Wolkers waarschijnlijk over honderd jaar nog gelezen worden. Is dit alles soms terug te voeren op de hang naar helden, of om met Rita Verdonk te spreken “om trots te zijn op Nederland”? Onze premier heeft deze ontwikkeling in gang gezet door te refereren aan de VOC. Het onderwijs heeft canons ontwikkeld om jongeren historisch besef bij te brengen en er verschijnen overal beelden van grote Nederlanders. Hebben we nog niet genoeg geleerd ? Dit alles past niet bij ons, wereldburgers. Om met Jan Wolkers laatste woorden te spreken : “Zo is het (wel) genoeg.”

Openheid kosten koninklijk huis hoort in democratie

Peter Rehwinkel mag dan wel behalve burgemeester van Naarden ook staatsgeleerde zijn, maar als hij het over de staatsbegroting en de kosten van het koninklijk huis heeft, slaat hij de plank mis. Steeds weer blijken namelijk bepaalde kosten niet als kosten van het koninklijk huis op de begroting te staan. En als ze wel als zodanig vermeld staan is het nog lang niet duidelijk wat er allemaal ondervalt en hoe het verdeeld is over de ministeries. Dit laatste vindt overigens ook Rehwinkel. Deze zegt ook dat daarin verandering moet komen. Dat ben ik roerend met hem eens. Koningin Beatrix is –op totalitaire regimes na en ongeacht de grootte van het land, veruit ’s werelds best betaalde staatshoofd. Zeker als je ook de fiscale voordelen die ze heeft daarbij betrekt. Dat het koninklijk huis anderzijds geld in het laatje zou brengen, is nog nimmer aangetoond. Laat degene die dat steeds maar weer stellen dat nu eindelijk maar eens hard maken. Verder: de grote stijging van de kosten van het koninklijk huis met 36 procent wordt veelal vergoelijkend toegeschreven aan de verbouwing van het paleis op de Dam. Dit zonder daarbij de vraag te stellen waarom zo nodig nog over dit paleis moet worden beschikt? Bieden Noordeinde, het Oude Loo en Huis ten Bosch niet genoeg onderkomen voor de Koninklijke gasten ? In de praktijk blijken dezen notabene een voorkeur te hebben voor het Okura- en het Amstelhotel.
Mensen, tot slot, en dat moet eindelijk ook maar eens duidelijk worden gezegd, die bij alles wat het koninklijk huis aangaat in katzwijm vallen en die zaken als openheid en het bedrag wat het koninklijk huis ons kost afdoen met een simpel “and so what ?” dienen niet de democratie.

zaterdag 20 oktober 2007

Dweilen met de kraan open

Minister André Rouwvoet van Jeugd en Gezin gaat er vanuit dat er nog in deze kabinetsperiode overal in Nederland opvoedcentra moeten komen. Kosten 441 miljoen euro. Hopelijk gaat de Tweede Kamer hiermee niet akkoord en wordt er alsnog naar Ayaan Hirsi Ali geluisterd. Zij stelde, toen ze nog in de Kamer zat, artikel 23 van de grondwet ter discussie en wilde bijzonder onderwijs vervangen door gewaarborgd objectief openbaar onderwijs. Zij is, evenals ik, er van overtuigd, dat als kinderen uit alle culturele milieus één en dezelfde ge­waarborgde neutrale basisop­leiding genieten, ze als volwassenen meer begrip voor elkaar zullen opbrengen. Voor mij staat het als een paal boven water dat, ook al zouden Rouwvoet en ook het CDA dit inzicht delen, hier absoluut niet aanwillen. Het is voor hen nog een van de twee manieren om op staatskosten zieltjes voor de kerken te winnen. Een tweede gelegenheid wordt geboden via de omroepen. Kerk en staat zijn op beide terreinen nog niet van elkaar gescheiden ! Als de plannen van Rouvoet worden uitgevoerd ontstaat een duale situatie. Het bijzonder onderwijs doet teniet wat men met de opvoedcentra denkt op te kunnen bouwen.