donderdag 25 oktober 2007

Steekt het nationalisme de kop weer op?

Ik begrijp met de beste wil van de wereld niet waarom aan Jan Wolkers overlijden zo overdreven veel en zo prominent aandacht wordt gegeven. De media gaan daarin wel heel erg ver. Ik hoorde zelfs iemand –waarvan ik sterke vermoedens heb, dat die nog nooit een boek gelezen heeft en zeker niet een boek van Jan Wolkers- op te TV Jan Wolkers de grootste schrijver van de wereld noemen. Minister Plasterk zegt, dat de boeken van Jan Wolkers waarschijnlijk over honderd jaar nog gelezen worden. Is dit alles soms terug te voeren op de hang naar helden, of om met Rita Verdonk te spreken “om trots te zijn op Nederland”? Onze premier heeft deze ontwikkeling in gang gezet door te refereren aan de VOC. Het onderwijs heeft canons ontwikkeld om jongeren historisch besef bij te brengen en er verschijnen overal beelden van grote Nederlanders. Hebben we nog niet genoeg geleerd ? Dit alles past niet bij ons, wereldburgers. Om met Jan Wolkers laatste woorden te spreken : “Zo is het (wel) genoeg.”

Openheid kosten koninklijk huis hoort in democratie

Peter Rehwinkel mag dan wel behalve burgemeester van Naarden ook staatsgeleerde zijn, maar als hij het over de staatsbegroting en de kosten van het koninklijk huis heeft, slaat hij de plank mis. Steeds weer blijken namelijk bepaalde kosten niet als kosten van het koninklijk huis op de begroting te staan. En als ze wel als zodanig vermeld staan is het nog lang niet duidelijk wat er allemaal ondervalt en hoe het verdeeld is over de ministeries. Dit laatste vindt overigens ook Rehwinkel. Deze zegt ook dat daarin verandering moet komen. Dat ben ik roerend met hem eens. Koningin Beatrix is –op totalitaire regimes na en ongeacht de grootte van het land, veruit ’s werelds best betaalde staatshoofd. Zeker als je ook de fiscale voordelen die ze heeft daarbij betrekt. Dat het koninklijk huis anderzijds geld in het laatje zou brengen, is nog nimmer aangetoond. Laat degene die dat steeds maar weer stellen dat nu eindelijk maar eens hard maken. Verder: de grote stijging van de kosten van het koninklijk huis met 36 procent wordt veelal vergoelijkend toegeschreven aan de verbouwing van het paleis op de Dam. Dit zonder daarbij de vraag te stellen waarom zo nodig nog over dit paleis moet worden beschikt? Bieden Noordeinde, het Oude Loo en Huis ten Bosch niet genoeg onderkomen voor de Koninklijke gasten ? In de praktijk blijken dezen notabene een voorkeur te hebben voor het Okura- en het Amstelhotel.
Mensen, tot slot, en dat moet eindelijk ook maar eens duidelijk worden gezegd, die bij alles wat het koninklijk huis aangaat in katzwijm vallen en die zaken als openheid en het bedrag wat het koninklijk huis ons kost afdoen met een simpel “and so what ?” dienen niet de democratie.

zaterdag 20 oktober 2007

Dweilen met de kraan open

Minister André Rouwvoet van Jeugd en Gezin gaat er vanuit dat er nog in deze kabinetsperiode overal in Nederland opvoedcentra moeten komen. Kosten 441 miljoen euro. Hopelijk gaat de Tweede Kamer hiermee niet akkoord en wordt er alsnog naar Ayaan Hirsi Ali geluisterd. Zij stelde, toen ze nog in de Kamer zat, artikel 23 van de grondwet ter discussie en wilde bijzonder onderwijs vervangen door gewaarborgd objectief openbaar onderwijs. Zij is, evenals ik, er van overtuigd, dat als kinderen uit alle culturele milieus één en dezelfde ge­waarborgde neutrale basisop­leiding genieten, ze als volwassenen meer begrip voor elkaar zullen opbrengen. Voor mij staat het als een paal boven water dat, ook al zouden Rouwvoet en ook het CDA dit inzicht delen, hier absoluut niet aanwillen. Het is voor hen nog een van de twee manieren om op staatskosten zieltjes voor de kerken te winnen. Een tweede gelegenheid wordt geboden via de omroepen. Kerk en staat zijn op beide terreinen nog niet van elkaar gescheiden ! Als de plannen van Rouvoet worden uitgevoerd ontstaat een duale situatie. Het bijzonder onderwijs doet teniet wat men met de opvoedcentra denkt op te kunnen bouwen.