zondag 31 augustus 2008

Minder regels? Onmogelijk!

Minder regels? Onmogelijk!
“Nederland wordt duf van al die regeltjes,” zegt VVD-leider Marc Rutten bij de presentatie van zijn beginselverklaring. Als de regering geen nieuwe regeltjes meer zou bedenken, zou hij als Tweede Kamerlid zo goed als zonder werk zou komen te zitten. Verder mag je ook stellen dat de VVD als geen andere partij, een partij is waarop vooral ondernemers stemmen. Voor een groot deel worden de regeltjes waar hij op doelt geschreven uit pure noodzaak. De vindingrijkheid van mensen om zich aan wezenlijke zaken te ontrekken is nog nooit zo groot geweest. Maar wie heeft het lef om te zeggen: “ Burgers jullie zelf zijn er debet aan dat de regelmachine de laatste jaren op volle toeren draait. ” We leven nu meer dan ooit in een samenleving waarin samenhorigheid schaars is. Individualisme viert hoogtij. Vaak komen er uit de samenleving dingen naar voren waaruit blijkt dat de regelgeving te kort schiet. Denk bijvoorbeeld aan de bouwfraude. Het klimaat is gunstig, zeker voor de rechtse flank van de VVD, maar niet voor de snelheid waarop de regelmachine draait. Zelfs maar één tandje lager zit er volgens mij niet in.

Pensionados en arme jongeren

Pensionados en arme jongeren
Om de zoveel tijd laait het weer op; het probleem van de 55- en 65-plussers. Wij 55- en 65-plussers zouden voor voornamelijk dertigers een probleem vormen. De koppen in de krant liegen er niet om: ”Pensionados klagen met goud in de mond” en “Ouderen teren op offers van arme jongeren.” We zouden van alles geprofiteerd hebben, lang studeren, de mooiste banen, goedkope huizen, een goed AOW en een goede VUT. We zijn voor hen een oprukkend nauwelijks beheersbaar probleem. Nu zijn het weer de hoge premieaanpassingen van de pensioenverzekeraars als gevolg van beurscrises. Om met dat laatste te beginnen, daarmee hebben niet alleen zij te maken maar iedereen die in de laatste zeven jaar nog aan pensioenopbouw heeft gewerkt of werkte. Wat dat profiteren betreft, daarvan kan ik alleen zeggen dat dat onjuist is. Om bij me zelf te beginnen, ik heb me door in de avonduren en in de weekenden te studeren op Hbo-niveau gebracht. Het geld dat ik verdiende gaf ik, zoals de meeste jongeren, thuis af. Dan volgde er een periode waarin het ene na het andere bedrijf zijn deuren sloot. Je was blij als je werk had en de werkomstandigheden waren nog verre van ideaal. Ik kon pas beginnen met pensioenopbouw op mijn negenentwintigste. Toen wij trouwden en kinderen kregen, stopte mijn vrouw met werken. Er was toen nog geen door de staat gesubsidieerde kinderopvang. En tweeverdieners waren er toen nog nauwelijks. Ik ben op een gegeven moment naar het westen getrokken omdat hier in Brabant geen werk was. Daar kwam ik na een jaar wegens bedrijfsreorganisatie weer op straat te staan. Om weer aan de slag te kunnen heb ik ingrijpende concessies moet doen. Pensioenen kon je toen nog niet meenemen naar je nieuwe werkgever. Dus weg pensioenopbouw. Toen ik op mijn zestigste met werk wilde stoppen, werd de VUT afgeschaft. Ik kon nog wel vertrekken als ik genoegen nam met een forse teruggang in mijn inkomsten. Gelukkig kon ik in de vijf jaar die daarop volgden wel pensioenpremies blijven betalen om nog iets aan mijn pensioenopbouw te doen. In die periode verdrievoudigde de pensioenpremie en toen ik 65 werd, werd het waardevastprincipe door de verzekeraar losgelaten. Ook ik ben geconfronteerd met het verschijnsel middelloon. De dertigers hebben het financieel veel beter dan ik en vele van mijn tijdgenoten het ooit op die leeftijd hebben gehad. Van dat het ons later beter ging, profiteerden zij als eersten! En waar gaat het geld naar toe als straks ons huis verkocht wordt? Waar is overigens de solidariteit? Waarom een dergelijke tweespalt in onze samenleving binnenlaten? Als er pensionados zijn met goud in de mond dan zijn dat straks jullie, de jongeren van nu, waar wij ouderen veel “offers” voor hebben gebracht.

zorgsector

Balkenendenorm en de zorgmarkt
Je hoort steeds vaker stellen dat de hoge inkomens waarmee bestuurders in de zorgsector naar huis gaan, te verdedigen zijn. De sector zou om sterke bestuurders vragen en die hebben nu eenmaal hun prijs. Vergeten wordt dat de sector nog grotendeels gefinancierd wordt uit de algemene middelen. Om de beloningen voor de topfunctionarissen zowel in de publieke sector als in de vrije markt in de hand te houden zijn in overleg met die topfunctionarissen in opdracht van onze regering gedragscodes of fatsoenscodes ontwikkeld. Ook de Balkenendenorm is zo’n fatsoensnorm. Iedereen kent inmiddels wel de Tabaksblatcode. Maar er is ook een wat oudere code de Health Care Governance-code voor de gezondheidszorg. Hoe staat het met de o zo belangrijke solidariteit waarop steeds gehamerd wordt in goede en slechte tijden? Als we deze codes aan onze laars blijven lappen en maar oogluikend toestaan dat topfunctionarissen zich exorbitant verr ijken kan dan van Jan met de pet gevraagd worden dat hij zich matigt als het gaat om verhoging van zijn inkomen? Is het te rechtvaardigen oftewel fatsoenlijk dat topbestuurders in de gezondheidszorg op jaarbasis meer dan 3 tot 4 ton krijgen, terwijl een alphahulp maar met 12 euro per uur naar huis gaat? Volgens een radio-enquête is gelukkig 85 procent van de bevolking het met mij eens dat dat niet kan!

verplichte voornamen

Niet te geloven

Ik wis niet wat ik las. Ik heb het gelezen en herlezen. Marokko hanteert lijsten waaruit Marokkaanse ouders verplicht een Arabische naam voor hun kinderen moeten kiezen en die lijsten worden nota bene door Nederlandse gemeenten verspreid. Andere namen en zeker Christelijke worden niet geaccepteerd. Gelukkig wil de Tweede Kamer die verspreiding door Nederlandse gemeenten verbieden.Verder trof ik in het artikel 'Religie bezig aan comeback' de zinsnede aan : 'In Nederland staat de grondwet boven de Koran'. Had daar ook niet bij moeten staan dat de Nederlandse grondwet ook boven de Bijbel en de Thora staat en wat voor invloed deze religies op onze samenleving hebben?.

vrijdag 30 mei 2008

pre-embryoselectie

We moeten gezondheid niet overwaarderen zegt Esmé Wiegman woordvoerder volksgezondheid van de ChristenUnie. Zij is tegen pre-embryoselectie en vindt dat de kwaliteit van leven niet enkel van gezondheid afhangt. Typisch een opmerking voor iemand die vindt dat medici die pre-embryoselectie toepassen voor God spelen en verder niet om zich heen kijkt. Iemand waarvan je houdt of je zelf moet maar eens iets ernstigst mankeren! Fysiek kan de kwaliteit van leven acceptabel zijn maar dan is er nog zoiets als psychische last. Wie speelt er nu eigenlijk voor God?

dinsdag 20 mei 2008

Voorpaginanieuws

Waarom heeft de waarschuwing van Ferdinand Grapperhaus, kroonlid van de SER en hoogleraar Europees arbeidsrecht, dat de Europese Commissie het verbod op discriminatie op de werkplek op grond van seksuele geaard­heid, politieke voorkeur of ge­loofsovertuiging wil opheffen, de voorpagina niet gehaald?

vrijdag 1 februari 2008

Benoeming Nicolaï verdient geen schoonheidsprijs

Ik ben het met de Tweede kamer eens. De benoeming tot voorzitter van de raad van toezicht van het Nationaal Historisch Museum in Arnhem van kamerlid en voormalig minster en staatssecretaris Atzo Nicolaï verdient geen schoonheidsprijs. Minister Plasterk had hem nooit uit eigen beweging mogen aanzoeken. Voor zo’n functie moet je iemand hebben die volledig onafhankelijk is. Kamerleden moeten bijvoorkeur geen bijfuncties hebben en als ze die toch hebben moeten die niet politiek gevoelig zijn en simpel gezegd, het kamerlidmaatschap verrijken. Plasterk zegt wel er voor te zorgen dat de inhoud van het museum niet politiseert. Maar geeft dat wel voldoende garantie? Voor mij hoeft het museum er niet te komen. De Nederlandse musea geven al een goed beeld van Nederland door de eeuwen heen. Dan is er nog het optreden van Nicolaï in de periode voorafgaand aan het referendum over de Europese Grondwet. Was hij als staatssecretaris al weinig in de weer voor Europa, in die periode liet hij het volledig afweten.