vrijdag 11 januari 2008

Nieuw logo?!

De overheid die zo graag benadrukt dat ook zij efficiënt bedrijfsmatig werkt, moet nu na het logoschandaal toch eindelijk eens inzien dat de bedrijfsvoering op de ministeries daarmee niets gemeen heeft. Termen zoals omzet, concernonderdelen, divisies, marktconform kunnen dan ook beter door de bewindslieden en hun ambtenaren niet in de mond worden genomen. En ook bij de beloningen moet steeds in de gaten worden gehouden dat het om ambtenaren gaat en niet om medewerkers die zich zelf in het bedrijfsleven meer dan terug moeten verdienen. Overheidsgeld is via de belastingen door ons allen opgebracht en daarmee moet uiterst zorgvuldig worden omgegaan. Ook nu weer blijkt dat dat niet het geval is. 60.000 euro voor een logo uitgeven dat al bestaat, welke dwaas doet dat? Grote concerns als Philips en de SHV voeren al zo lang ze bestaan hetzelfde embleem. Weer ander grote bedrijven passen hun emblemen slechts aan de tijd aan en niet meer dan dat omdat ze weten dat bij grotere ingrepen de herkenbaarheid wordt aangetast. En dan nog het bedrag van 18 miljoen voor de invoering van het logo bij alle ministeries. Heeft Balkenende niet een enorm figuur geslagen toen hij met zoveel verve een oud bestaand logo als nieuw en dynamisch presenteerde? Wie draaide overigens voor dit debacle op? In het bedrijfsleven zouden er koppen vallen, dat is zeker.

Boer zoekt vrouw

Er is in Nederland en ook in Europa een regel dat de overheid nooit in concurrentie dient te gaan met het bedrijfsleven. Doch wordt deze regel door de publieke omroepen onder het toeziend oog van het Commissariaat voor de Media regelmatig aan de laars gelapt. Zo ook nu weer. De KRO heeft via de dagbladpers wereldkundig gemaakt met het programma Boer zoekt vrouw hoge kijkcijfers te schoren, terwijl we allemaal weten dat het schoren van hoge kijkcijfers niet past bij haar doelstelling. Dat mogen en moeten vooral de commerciële zenders nastreven, die heel anders dan de publieke omroepen erop uit zijn om zoveel mogelijk geld te verdienen. Nogmaals de publieke omroepen hebben als doelstelling het aanbieden van betrouwbare informatie van hoge kwaliteit voor het gehele publiek. Ik kan, ook al gun ook ik die boeren graag al het geluk van de wereld, een “dating”-programma als Boer zoekt vrouw hier niet onder rubriceren. Het spijt me voor de KRO, maar dit programma hoort niet op de publieke zenders thuis. Dergelijk “reality”-tv is voorbehouden aan de commerciële zenders. Er rest de KRO niets anders dan het programma te verkopen, dan wordt de 3,4 miljoen kijkers van zondagavond hun pleziertje niet ontnomen. Wat is Plassterk nu hij minister van OCW is toch opvallend stil. Het Commissariaat voor de Media kost ons alleen maar geld en mag voor mijn part worden opgeheven en hetzelfde geldt voor een deel van de publieke omroep, dat heel heel hard aan een reorganisatie toe is.

18 politieagenten of 21 verpleegkundigen voor één tv-presentator

De belastingbetaler –u en ik- betalen voor één tv-presentator als Caroline Tensen (bekend van NCRV’s Babyboom) op jaarbasis 450.000 euro. Ongeveer eenzelfde bedrag betaalden we in 2007 voor 18 politieagenten of 21 verpleegkundigen. De politieagenten en de verpleegkundigen hebben zeer verantwoordelijk werk. Bovendien is het werk voor de politieagenten gevaarlijk. Mensen in beide beroepen moeten voor een basisinkomen van respectievelijk 1500 en 1315 euro netto per maand ook in de avonden, nachten en weekenden werken. We spreken af dat niemand in de publieke sector meer mag verdienen dan de premier. We maken fatsoenscodes als bijvoorbeeld die van Tabaksblatt voor alle lonen en (in goed Nederlands!) de Health Care Governance voor de zorg in het bijzonder, maar niemand doet er iets mee. De armoedenorm wordt bijgesteld zodat er minder armen zijn. In 2008 ben je nog arm als je een inkomen hebt van 870 euro netto per maand. In 2004 was je arm met een netto inkomen van 860 euro per maand. Volgens de minster Wouter Bos-norm is iemand met een aanvullend pensioen van ruim 1.500 euro schatrijk, maar doet tot nu toe niets aan extreme beloningen. Minster Ter Horst vindt een fonds voor klokkenluiders niet nodig en minster Plassterk vindt dat de omroepen een compliment verdienen omdat ze er in geslaagd zijn de sterren binnenboord te houden. Dat is ze gelukt door dat ze naar eigen zeggen markconform salaris betalen. Hoezo marktconform? Tensen is toch in dienst van de publieke omroep die betaalt met belastinggeld? Gelukkig lees ik net dat 72 procent van de bevolking wil dat de regering de topinkomens eindelijk eens gaat aanpakken.