donderdag 22 november 2007

Hoera Amailia gaat naar een openbare school

Willem-Alexander en Maxima proficiat! Jullie betonen zich met dit besluit verstandige Oranjes!

Als eindelijk nu ook nog de regering en de Tweede Kamer afstand nemen van artikel 23 van de Grondwet en het bijzonder onderwijs vervangen door gewaarborgd objectief openbaar onderwijs, zitten we goed. Ik ben er namelijk van overtuigd, dat als kinderen uit alle culturele milieus één en dezelfde gewaarborgde neutrale basisopleiding genieten, ze als volwassenen meer begrip voor elkaar zullen opbrengen. Helaas staat het ook voor mij als een paal boven water dat, ook al zouden de Christelijke partijen dit inzicht met mij delen, daar absoluut nog niet aanwillen. Het is voor hen nog één van de twee manieren om op staatskosten zieltjes voor de kerk te behouden en te winnen. Een tweede gelegenheid wordt hen geboden via de omroepen. Kerk en staat zijn op beide terreinen nog niet van elkaar gescheiden. Jammer temeer als de plannen van minister Rouwvoet met betrekking tot de oprichting van opvoedcentra door mocht gaan, want dan ontstaat er immers een duale situatie. Of anders gezegd: het wordt dan dweilen met de kraan open. Dit omdat met het bijzonder onderwijs datgene teniet zal worden gedaan wat men met de opvoedcentra denkt te kunnen opbouwen.

Geen opmerkingen: