donderdag 22 november 2007

Hoera Amailia gaat naar een openbare school

Willem-Alexander en Maxima proficiat! Jullie betonen zich met dit besluit verstandige Oranjes!

Als eindelijk nu ook nog de regering en de Tweede Kamer afstand nemen van artikel 23 van de Grondwet en het bijzonder onderwijs vervangen door gewaarborgd objectief openbaar onderwijs, zitten we goed. Ik ben er namelijk van overtuigd, dat als kinderen uit alle culturele milieus één en dezelfde gewaarborgde neutrale basisopleiding genieten, ze als volwassenen meer begrip voor elkaar zullen opbrengen. Helaas staat het ook voor mij als een paal boven water dat, ook al zouden de Christelijke partijen dit inzicht met mij delen, daar absoluut nog niet aanwillen. Het is voor hen nog één van de twee manieren om op staatskosten zieltjes voor de kerk te behouden en te winnen. Een tweede gelegenheid wordt hen geboden via de omroepen. Kerk en staat zijn op beide terreinen nog niet van elkaar gescheiden. Jammer temeer als de plannen van minister Rouwvoet met betrekking tot de oprichting van opvoedcentra door mocht gaan, want dan ontstaat er immers een duale situatie. Of anders gezegd: het wordt dan dweilen met de kraan open. Dit omdat met het bijzonder onderwijs datgene teniet zal worden gedaan wat men met de opvoedcentra denkt te kunnen opbouwen.

vrijdag 9 november 2007

salaris staatshoofd en premier

Salaris Sarkozy

In de Nederlandse media is de salarisstijging van de Franse president Sarkozy met 8300 euro naar 20.000 euro bruto per maand breed uitgemeten. Dit is inclusief een vaste onkostenvergoeding. De salarisverhoging heeft -zo is te lezen- tot doel het salaris van het Franse staatshoofd in overeenstemming te brengen met dat van buitenlandse leiders. De Franse premier zit al op een salaris van bruto 20.000 euro. Onze premier, waarvan sinds jaar en dag gezegd wordt dat die te weinig verdient, zit inclusief vaste onkostenvergoeding op bruto 11.630 euro per maand. Ons staatshoofd krijgt netto 35.008 euro per maand exclusief vaste onkostenvergoeding. Dit terwijl ons land liefst 13,1 keer zo klein is en Frankrijk bovendien circa 59 miljoen inwoners telt tegen Nederland circa 16 miljoen. Ons staatshoofd verdient duidelijk veel te veel! En onze premier kan, als je de kengetallen op een rijtje zet, met 11.630 euro dik tevreden zijn! Ik ben bang dat dit niet het geval is en dat hij zich onderbetaald voelt, kijk maar naar “zijn eigen website” Parlement en Politiek. Of ons koningshuis tevreden is weet ik niet. Wel weet ik dat de uitkeringen en de onkosten alsmaar blijven stijgen. Dit jaar met maar liefst 36 procent !.

Gas en mensenrechten

Praten over gas en mensenrechten


In aanwezigheid van premier Balkenende en de Russische president Poetin zijn het Nederlandse staatsbedrijf de Gasunie en het Russische staatsbedrijf Gazprom een “vriendschapsovereenkomst” inzake de distributie van Russisch gas aangegaan. Dit nadat Balkenende zijn vrienden liet weten zich goed te voelen weer bij hen in Moskou te zijn. Voor alle duidelijkheid: Nederland is dus nu bevriend met een staat die misdadig optreedt in Tsjetsjenië, een staat waarin geen vrijheid van meningsuiting en vergadering is, een staat waarin geen onafhankelijke rechtsgang is en een staat die oppositie en homoseksuelen onderdrukt. De Tweede Kamer had er een hard hoofd in dat de premier ook in niet mis te verstane woorden zijn bezorgdheid zou uiten over de mensenrechten c.a. in Rusland. De minister van Buitenlandse Zaken Verhagen moest staande de vergadering bij Balkenende in Moskou informeren naar de gang van zaken. Na Balkenende gesproken te hebben zei Verhagen dat Balkenende inzake de mensenrechten en aanverwante zaken zeker geen blad voor de mond heeft genomen. Hij heeft gezegd: “ dat er een wisselwerking is tussen het een en het ander. De economische ontwikkeling van Rusland zal de maatschappelijke ontwikkeling bevorderen. Het buitenlandse bedrijfsleven is gebaat bij een goed functionerende rechtsstaat.” Wat een staaltje van diplomatie!