zaterdag 20 oktober 2007

Dweilen met de kraan open

Minister André Rouwvoet van Jeugd en Gezin gaat er vanuit dat er nog in deze kabinetsperiode overal in Nederland opvoedcentra moeten komen. Kosten 441 miljoen euro. Hopelijk gaat de Tweede Kamer hiermee niet akkoord en wordt er alsnog naar Ayaan Hirsi Ali geluisterd. Zij stelde, toen ze nog in de Kamer zat, artikel 23 van de grondwet ter discussie en wilde bijzonder onderwijs vervangen door gewaarborgd objectief openbaar onderwijs. Zij is, evenals ik, er van overtuigd, dat als kinderen uit alle culturele milieus één en dezelfde ge­waarborgde neutrale basisop­leiding genieten, ze als volwassenen meer begrip voor elkaar zullen opbrengen. Voor mij staat het als een paal boven water dat, ook al zouden Rouwvoet en ook het CDA dit inzicht delen, hier absoluut niet aanwillen. Het is voor hen nog een van de twee manieren om op staatskosten zieltjes voor de kerken te winnen. Een tweede gelegenheid wordt geboden via de omroepen. Kerk en staat zijn op beide terreinen nog niet van elkaar gescheiden ! Als de plannen van Rouvoet worden uitgevoerd ontstaat een duale situatie. Het bijzonder onderwijs doet teniet wat men met de opvoedcentra denkt op te kunnen bouwen.

Geen opmerkingen: