zondag 31 augustus 2008

Minder regels? Onmogelijk!

Minder regels? Onmogelijk!
“Nederland wordt duf van al die regeltjes,” zegt VVD-leider Marc Rutten bij de presentatie van zijn beginselverklaring. Als de regering geen nieuwe regeltjes meer zou bedenken, zou hij als Tweede Kamerlid zo goed als zonder werk zou komen te zitten. Verder mag je ook stellen dat de VVD als geen andere partij, een partij is waarop vooral ondernemers stemmen. Voor een groot deel worden de regeltjes waar hij op doelt geschreven uit pure noodzaak. De vindingrijkheid van mensen om zich aan wezenlijke zaken te ontrekken is nog nooit zo groot geweest. Maar wie heeft het lef om te zeggen: “ Burgers jullie zelf zijn er debet aan dat de regelmachine de laatste jaren op volle toeren draait. ” We leven nu meer dan ooit in een samenleving waarin samenhorigheid schaars is. Individualisme viert hoogtij. Vaak komen er uit de samenleving dingen naar voren waaruit blijkt dat de regelgeving te kort schiet. Denk bijvoorbeeld aan de bouwfraude. Het klimaat is gunstig, zeker voor de rechtse flank van de VVD, maar niet voor de snelheid waarop de regelmachine draait. Zelfs maar één tandje lager zit er volgens mij niet in.

Pensionados en arme jongeren

Pensionados en arme jongeren
Om de zoveel tijd laait het weer op; het probleem van de 55- en 65-plussers. Wij 55- en 65-plussers zouden voor voornamelijk dertigers een probleem vormen. De koppen in de krant liegen er niet om: ”Pensionados klagen met goud in de mond” en “Ouderen teren op offers van arme jongeren.” We zouden van alles geprofiteerd hebben, lang studeren, de mooiste banen, goedkope huizen, een goed AOW en een goede VUT. We zijn voor hen een oprukkend nauwelijks beheersbaar probleem. Nu zijn het weer de hoge premieaanpassingen van de pensioenverzekeraars als gevolg van beurscrises. Om met dat laatste te beginnen, daarmee hebben niet alleen zij te maken maar iedereen die in de laatste zeven jaar nog aan pensioenopbouw heeft gewerkt of werkte. Wat dat profiteren betreft, daarvan kan ik alleen zeggen dat dat onjuist is. Om bij me zelf te beginnen, ik heb me door in de avonduren en in de weekenden te studeren op Hbo-niveau gebracht. Het geld dat ik verdiende gaf ik, zoals de meeste jongeren, thuis af. Dan volgde er een periode waarin het ene na het andere bedrijf zijn deuren sloot. Je was blij als je werk had en de werkomstandigheden waren nog verre van ideaal. Ik kon pas beginnen met pensioenopbouw op mijn negenentwintigste. Toen wij trouwden en kinderen kregen, stopte mijn vrouw met werken. Er was toen nog geen door de staat gesubsidieerde kinderopvang. En tweeverdieners waren er toen nog nauwelijks. Ik ben op een gegeven moment naar het westen getrokken omdat hier in Brabant geen werk was. Daar kwam ik na een jaar wegens bedrijfsreorganisatie weer op straat te staan. Om weer aan de slag te kunnen heb ik ingrijpende concessies moet doen. Pensioenen kon je toen nog niet meenemen naar je nieuwe werkgever. Dus weg pensioenopbouw. Toen ik op mijn zestigste met werk wilde stoppen, werd de VUT afgeschaft. Ik kon nog wel vertrekken als ik genoegen nam met een forse teruggang in mijn inkomsten. Gelukkig kon ik in de vijf jaar die daarop volgden wel pensioenpremies blijven betalen om nog iets aan mijn pensioenopbouw te doen. In die periode verdrievoudigde de pensioenpremie en toen ik 65 werd, werd het waardevastprincipe door de verzekeraar losgelaten. Ook ik ben geconfronteerd met het verschijnsel middelloon. De dertigers hebben het financieel veel beter dan ik en vele van mijn tijdgenoten het ooit op die leeftijd hebben gehad. Van dat het ons later beter ging, profiteerden zij als eersten! En waar gaat het geld naar toe als straks ons huis verkocht wordt? Waar is overigens de solidariteit? Waarom een dergelijke tweespalt in onze samenleving binnenlaten? Als er pensionados zijn met goud in de mond dan zijn dat straks jullie, de jongeren van nu, waar wij ouderen veel “offers” voor hebben gebracht.

zorgsector

Balkenendenorm en de zorgmarkt
Je hoort steeds vaker stellen dat de hoge inkomens waarmee bestuurders in de zorgsector naar huis gaan, te verdedigen zijn. De sector zou om sterke bestuurders vragen en die hebben nu eenmaal hun prijs. Vergeten wordt dat de sector nog grotendeels gefinancierd wordt uit de algemene middelen. Om de beloningen voor de topfunctionarissen zowel in de publieke sector als in de vrije markt in de hand te houden zijn in overleg met die topfunctionarissen in opdracht van onze regering gedragscodes of fatsoenscodes ontwikkeld. Ook de Balkenendenorm is zo’n fatsoensnorm. Iedereen kent inmiddels wel de Tabaksblatcode. Maar er is ook een wat oudere code de Health Care Governance-code voor de gezondheidszorg. Hoe staat het met de o zo belangrijke solidariteit waarop steeds gehamerd wordt in goede en slechte tijden? Als we deze codes aan onze laars blijven lappen en maar oogluikend toestaan dat topfunctionarissen zich exorbitant verr ijken kan dan van Jan met de pet gevraagd worden dat hij zich matigt als het gaat om verhoging van zijn inkomen? Is het te rechtvaardigen oftewel fatsoenlijk dat topbestuurders in de gezondheidszorg op jaarbasis meer dan 3 tot 4 ton krijgen, terwijl een alphahulp maar met 12 euro per uur naar huis gaat? Volgens een radio-enquête is gelukkig 85 procent van de bevolking het met mij eens dat dat niet kan!

verplichte voornamen

Niet te geloven

Ik wis niet wat ik las. Ik heb het gelezen en herlezen. Marokko hanteert lijsten waaruit Marokkaanse ouders verplicht een Arabische naam voor hun kinderen moeten kiezen en die lijsten worden nota bene door Nederlandse gemeenten verspreid. Andere namen en zeker Christelijke worden niet geaccepteerd. Gelukkig wil de Tweede Kamer die verspreiding door Nederlandse gemeenten verbieden.Verder trof ik in het artikel 'Religie bezig aan comeback' de zinsnede aan : 'In Nederland staat de grondwet boven de Koran'. Had daar ook niet bij moeten staan dat de Nederlandse grondwet ook boven de Bijbel en de Thora staat en wat voor invloed deze religies op onze samenleving hebben?.

vrijdag 30 mei 2008

pre-embryoselectie

We moeten gezondheid niet overwaarderen zegt Esmé Wiegman woordvoerder volksgezondheid van de ChristenUnie. Zij is tegen pre-embryoselectie en vindt dat de kwaliteit van leven niet enkel van gezondheid afhangt. Typisch een opmerking voor iemand die vindt dat medici die pre-embryoselectie toepassen voor God spelen en verder niet om zich heen kijkt. Iemand waarvan je houdt of je zelf moet maar eens iets ernstigst mankeren! Fysiek kan de kwaliteit van leven acceptabel zijn maar dan is er nog zoiets als psychische last. Wie speelt er nu eigenlijk voor God?

dinsdag 20 mei 2008

Voorpaginanieuws

Waarom heeft de waarschuwing van Ferdinand Grapperhaus, kroonlid van de SER en hoogleraar Europees arbeidsrecht, dat de Europese Commissie het verbod op discriminatie op de werkplek op grond van seksuele geaard­heid, politieke voorkeur of ge­loofsovertuiging wil opheffen, de voorpagina niet gehaald?

vrijdag 1 februari 2008

Benoeming Nicolaï verdient geen schoonheidsprijs

Ik ben het met de Tweede kamer eens. De benoeming tot voorzitter van de raad van toezicht van het Nationaal Historisch Museum in Arnhem van kamerlid en voormalig minster en staatssecretaris Atzo Nicolaï verdient geen schoonheidsprijs. Minister Plasterk had hem nooit uit eigen beweging mogen aanzoeken. Voor zo’n functie moet je iemand hebben die volledig onafhankelijk is. Kamerleden moeten bijvoorkeur geen bijfuncties hebben en als ze die toch hebben moeten die niet politiek gevoelig zijn en simpel gezegd, het kamerlidmaatschap verrijken. Plasterk zegt wel er voor te zorgen dat de inhoud van het museum niet politiseert. Maar geeft dat wel voldoende garantie? Voor mij hoeft het museum er niet te komen. De Nederlandse musea geven al een goed beeld van Nederland door de eeuwen heen. Dan is er nog het optreden van Nicolaï in de periode voorafgaand aan het referendum over de Europese Grondwet. Was hij als staatssecretaris al weinig in de weer voor Europa, in die periode liet hij het volledig afweten.

vrijdag 11 januari 2008

Nieuw logo?!

De overheid die zo graag benadrukt dat ook zij efficiënt bedrijfsmatig werkt, moet nu na het logoschandaal toch eindelijk eens inzien dat de bedrijfsvoering op de ministeries daarmee niets gemeen heeft. Termen zoals omzet, concernonderdelen, divisies, marktconform kunnen dan ook beter door de bewindslieden en hun ambtenaren niet in de mond worden genomen. En ook bij de beloningen moet steeds in de gaten worden gehouden dat het om ambtenaren gaat en niet om medewerkers die zich zelf in het bedrijfsleven meer dan terug moeten verdienen. Overheidsgeld is via de belastingen door ons allen opgebracht en daarmee moet uiterst zorgvuldig worden omgegaan. Ook nu weer blijkt dat dat niet het geval is. 60.000 euro voor een logo uitgeven dat al bestaat, welke dwaas doet dat? Grote concerns als Philips en de SHV voeren al zo lang ze bestaan hetzelfde embleem. Weer ander grote bedrijven passen hun emblemen slechts aan de tijd aan en niet meer dan dat omdat ze weten dat bij grotere ingrepen de herkenbaarheid wordt aangetast. En dan nog het bedrag van 18 miljoen voor de invoering van het logo bij alle ministeries. Heeft Balkenende niet een enorm figuur geslagen toen hij met zoveel verve een oud bestaand logo als nieuw en dynamisch presenteerde? Wie draaide overigens voor dit debacle op? In het bedrijfsleven zouden er koppen vallen, dat is zeker.

Boer zoekt vrouw

Er is in Nederland en ook in Europa een regel dat de overheid nooit in concurrentie dient te gaan met het bedrijfsleven. Doch wordt deze regel door de publieke omroepen onder het toeziend oog van het Commissariaat voor de Media regelmatig aan de laars gelapt. Zo ook nu weer. De KRO heeft via de dagbladpers wereldkundig gemaakt met het programma Boer zoekt vrouw hoge kijkcijfers te schoren, terwijl we allemaal weten dat het schoren van hoge kijkcijfers niet past bij haar doelstelling. Dat mogen en moeten vooral de commerciële zenders nastreven, die heel anders dan de publieke omroepen erop uit zijn om zoveel mogelijk geld te verdienen. Nogmaals de publieke omroepen hebben als doelstelling het aanbieden van betrouwbare informatie van hoge kwaliteit voor het gehele publiek. Ik kan, ook al gun ook ik die boeren graag al het geluk van de wereld, een “dating”-programma als Boer zoekt vrouw hier niet onder rubriceren. Het spijt me voor de KRO, maar dit programma hoort niet op de publieke zenders thuis. Dergelijk “reality”-tv is voorbehouden aan de commerciële zenders. Er rest de KRO niets anders dan het programma te verkopen, dan wordt de 3,4 miljoen kijkers van zondagavond hun pleziertje niet ontnomen. Wat is Plassterk nu hij minister van OCW is toch opvallend stil. Het Commissariaat voor de Media kost ons alleen maar geld en mag voor mijn part worden opgeheven en hetzelfde geldt voor een deel van de publieke omroep, dat heel heel hard aan een reorganisatie toe is.

18 politieagenten of 21 verpleegkundigen voor één tv-presentator

De belastingbetaler –u en ik- betalen voor één tv-presentator als Caroline Tensen (bekend van NCRV’s Babyboom) op jaarbasis 450.000 euro. Ongeveer eenzelfde bedrag betaalden we in 2007 voor 18 politieagenten of 21 verpleegkundigen. De politieagenten en de verpleegkundigen hebben zeer verantwoordelijk werk. Bovendien is het werk voor de politieagenten gevaarlijk. Mensen in beide beroepen moeten voor een basisinkomen van respectievelijk 1500 en 1315 euro netto per maand ook in de avonden, nachten en weekenden werken. We spreken af dat niemand in de publieke sector meer mag verdienen dan de premier. We maken fatsoenscodes als bijvoorbeeld die van Tabaksblatt voor alle lonen en (in goed Nederlands!) de Health Care Governance voor de zorg in het bijzonder, maar niemand doet er iets mee. De armoedenorm wordt bijgesteld zodat er minder armen zijn. In 2008 ben je nog arm als je een inkomen hebt van 870 euro netto per maand. In 2004 was je arm met een netto inkomen van 860 euro per maand. Volgens de minster Wouter Bos-norm is iemand met een aanvullend pensioen van ruim 1.500 euro schatrijk, maar doet tot nu toe niets aan extreme beloningen. Minster Ter Horst vindt een fonds voor klokkenluiders niet nodig en minster Plassterk vindt dat de omroepen een compliment verdienen omdat ze er in geslaagd zijn de sterren binnenboord te houden. Dat is ze gelukt door dat ze naar eigen zeggen markconform salaris betalen. Hoezo marktconform? Tensen is toch in dienst van de publieke omroep die betaalt met belastinggeld? Gelukkig lees ik net dat 72 procent van de bevolking wil dat de regering de topinkomens eindelijk eens gaat aanpakken.