zondag 31 augustus 2008

zorgsector

Balkenendenorm en de zorgmarkt
Je hoort steeds vaker stellen dat de hoge inkomens waarmee bestuurders in de zorgsector naar huis gaan, te verdedigen zijn. De sector zou om sterke bestuurders vragen en die hebben nu eenmaal hun prijs. Vergeten wordt dat de sector nog grotendeels gefinancierd wordt uit de algemene middelen. Om de beloningen voor de topfunctionarissen zowel in de publieke sector als in de vrije markt in de hand te houden zijn in overleg met die topfunctionarissen in opdracht van onze regering gedragscodes of fatsoenscodes ontwikkeld. Ook de Balkenendenorm is zo’n fatsoensnorm. Iedereen kent inmiddels wel de Tabaksblatcode. Maar er is ook een wat oudere code de Health Care Governance-code voor de gezondheidszorg. Hoe staat het met de o zo belangrijke solidariteit waarop steeds gehamerd wordt in goede en slechte tijden? Als we deze codes aan onze laars blijven lappen en maar oogluikend toestaan dat topfunctionarissen zich exorbitant verr ijken kan dan van Jan met de pet gevraagd worden dat hij zich matigt als het gaat om verhoging van zijn inkomen? Is het te rechtvaardigen oftewel fatsoenlijk dat topbestuurders in de gezondheidszorg op jaarbasis meer dan 3 tot 4 ton krijgen, terwijl een alphahulp maar met 12 euro per uur naar huis gaat? Volgens een radio-enquĂȘte is gelukkig 85 procent van de bevolking het met mij eens dat dat niet kan!

Geen opmerkingen: