vrijdag 1 februari 2008

Benoeming Nicolaï verdient geen schoonheidsprijs

Ik ben het met de Tweede kamer eens. De benoeming tot voorzitter van de raad van toezicht van het Nationaal Historisch Museum in Arnhem van kamerlid en voormalig minster en staatssecretaris Atzo Nicolaï verdient geen schoonheidsprijs. Minister Plasterk had hem nooit uit eigen beweging mogen aanzoeken. Voor zo’n functie moet je iemand hebben die volledig onafhankelijk is. Kamerleden moeten bijvoorkeur geen bijfuncties hebben en als ze die toch hebben moeten die niet politiek gevoelig zijn en simpel gezegd, het kamerlidmaatschap verrijken. Plasterk zegt wel er voor te zorgen dat de inhoud van het museum niet politiseert. Maar geeft dat wel voldoende garantie? Voor mij hoeft het museum er niet te komen. De Nederlandse musea geven al een goed beeld van Nederland door de eeuwen heen. Dan is er nog het optreden van Nicolaï in de periode voorafgaand aan het referendum over de Europese Grondwet. Was hij als staatssecretaris al weinig in de weer voor Europa, in die periode liet hij het volledig afweten.

Geen opmerkingen: